4 ključni varovalni dejavniki pri preprečevanju zasvojenosti z digitalno tehnologijo

Pomembno je sprejeti dejstvo, da so mladi danes rojeni v svet, ki je prežet z digitalnimi tehnologijami, zato teh ni potrebno demonizirati.

Cilj staršev naj ne bo prepoved uporabe digitalne tehnologije, temveč nadzorovana in smotrna uporaba. Za preprečevanje zasvojenosti z digitalno tehnologijo je nujno vzpostaviti varovalne dejavnike.

Ti so:

  • zdrave omejitve in dogovori glede uporabe naprav;
  • kakovostni medosebni odnosi znotraj družine in sprotno reševanje težav;
  • spodbujanje alternativnih oblik preživljanja prostega časa in predvsem
  • dober zgled staršev.