Vpliv kajenja na zdravje

Cigareta največkrat ni izdelana zgolj iz tobaka, ampak so temu primešani še dodatki,. Dim iz prižgane cigarete vsebuje več kot 4000 kemičnih snovi!