Ustanova Srček Bimbam – za pomoč otrokom

Z zbranimi dobrodelnimi sredstvi pomagamo staršem, ki si v socialnih stiskah ne morejo privoščiti bivanja ob svojih otrocih, ko so v bolnišnicah. Tu pomagamo pokrivati stroške prehrane, pa tudi namestitev.