Zasloni naj ne bodo sredstvo za kaznovanje in nagrajevanje

Kazni in nagrade niso najbolj uporabne pri spreminjanju vedenja, ker ne gradijo nobenih veščin, niso neposredno povezane z vedenjem, ki ga želimo spremeniti, pa tudi ne upoštevajo otrokovih potreb.