Cenik storitev v Posvetovalnici za srce

CENIK storitev za leto 2011 Vrsta preiskave      ČLANI društva   NEČLANI Glukoza        1,70     2,10 Holesterol         3,00   3,50 Trigliceridi       3,00   3,50 Glukoza in holesterol       4,20     5,00 Glukoza in trigliceridi      4,20    …

Svetovni dan srca 2017

Bolezni srca in žilja ter možganska kap povzročijo največ smrti na svetu, skupaj zahtevajo kar 17,5 milijonov življenj na leto.   Svetovni dan srca je zato namenjen osveščanju javnosti o dejavnikih tveganja in promociji preventivnih…

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25×25

Projekt Mreže NVO 25×25 je od decembra 2012 do konca maja 2014 financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve RS. To Ministrstvo je preko Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014, namenilo podporo nevladnim organizacijam, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Ta podpora je namenjena spodbujanju aktivne vloge NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, krepitvi usposobljenosti NVO, zagotavljanju servisnih storitev za NVO in promociji nevladnega sektorja. Izbrani sofinancirani projekti bodo prispevali k preseganju nekaterih ključnih šibkosti NVO sektorja v Sloveniji, med katerimi naj omenim nizko administrativno usposobljenost in razdrobljenost. Več o mreži: www.mreza-25×25.si