Atrijska fibrilacija

NAJTEŽJI ZAPLET ATRIJSKE FIBRILACIJE

Veliko ljudi občasno doživi občutek, da je njihovo srce "ponorelo", kot se navadno izrazijo po izkušnji. Četudi je občutek neprijeten, saj se zdi, kot da bo srce vsak hip izskočilo iz prsnega koša, gre največkrat za hitrejše, vendar pravilno bitje srca brez pravega razloga, tovrstni pripetljaji pa praviloma niso nič resnega. Če pa srce utripa neenakomerno in zunaj normalnega ritma, gre za atrijsko fibrilacijo, ki je lahko stalna ali občasna, utegne pa biti tudi nevarna. Med njenimi številnimi zapleti je najpogostejša možganska kap.

BOLEZEN STAREJŠIH

Bolnikov z atrijsko fibrilacijo (preddvorno migetanje) je vse več. Kot pravi prof. dr. Peter Rakovec, kardiolog s KO za kardiologijo UKC Ljubljana, gre to delno pripisati dejanskemu povečanju števila bolnikov, delno pa boljšim metodam odkrivanja. Najpomembnejši vzrok za večje število bolnikov je staranje prebivalstva. To je namreč bolezen, ki se pojavlja zlasti med starejšimi, z daljšanjem življenjske dobe pa se ta motnja vse bolj izraža, zato je posledično tudi vse več bolnikov.

NEMIRNO SRCE

Atrijska fibrilacija je najpogostejša stalna srčna aritmija pri odraslih ter hkrati najpogostejši vzrok za hospitalizacijo zaradi motnjesrčnega ritma. Incidenca oziroma prevalenca atrijske fibrilacije se nenehno povečuje, in to ne glede na splošno staranje prebivalstva. V Evropi naj bi bilo že skoraj 5 milijonov obolelih, v ZDA približno 2 milijona in pol, po nekaterih predvidevanjih pa naj bi se število ljudi z atrijsko fibrilacijo že v prihodnjem desetletju podvojilo.

UJEMI SVOJ RITEM!

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je sodelovalo v svetovnem natečaju za izbor najboljših projektov s področja atrijske fibrilacije in uspelo pridobiti sredstva za izvedbo lastnega programa z naslovom »Ujemi svoj ritem«. S programom je v zadnjem letu pripravilo številne aktivnosti, kot so predavanja, delavnice, meritve krvnega tlaka, srčnega utripa, snemanja EKG, radijske oddaje na to temo, novinarska konferenca, številne objave v medijih in drugo.