O društvu

Želim prispevati

Transakcijski račun Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije: SI 02970-0012437214. Namen: donacija.   BI odstopili 0,5% dohodnine Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije? Davčna številka za 0,5% dohodnine je 87636484

Statut Društva Za zdravje srca in ožilja Slovenije

Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št.: 61/2006) je skupščina Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije dne 26. 3. 2015 sprejela STATUT DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE Ime, sedež in pečat 1. člen Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno združenje …

Kontakti

Sedež Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Dunajska 65 LJUBLJANA Prostori: Cigaletova ul. 9 (zraven trgovine Sanolabor) LJUBLJANA   Telefon: (01) 234 75 50 Faks: (01) 234…

Cilji društva

Cilj društva je zdravstveno prosvetna in vzgojna dejavnost s področja preprečevanja bolezni srca in ožilja. Ta cilj društvo uresničuje s promocijo zdravega življenjskega sloga, ki vključuje naslednje ukrepe: uživanje varovalne prehrane nekajenje ustrezna fizična aktivnost…