Želim prispevati

Transakcijski račun Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije: SI 02970-0012437214.

Namen: donacija.

 

BI odstopili 0,5% dohodnine Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije?

Davčna številka za 0,5% dohodnine je 87636484