Vodstvo Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Na volilni skupščini, ki je bila 10. marca 2016, so bili izvoljeni:

Predsednik društva: prim. Matija Cevc, dr.med

Častni predsednik: prof. dr. Josip Turk, dr. med.

Podpredsedniki: prim. Boris Cibic, dr. med., Franc Zalar, asist. dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med.

Direktorica: mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol. (od 15. 3. 2017)

Člani upravnega odbora:

prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik, prim. Boris Cibic, dr. med., podpredsednik, Franc Zalar, podpredsednik, asist. dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med., podpredsednica, Franci Borsan, dipl. ekon., predsednik podružnice za Dolenjsko in Belo krajino, Dušan Božič, dr. med., predsednik podružnice za Kočevje, Franc Černelič, predsednik podružnice za Posavje, dr. Cvetka Melihn Bartolič, predsednica podružnice za Severno Primorsko, mag. Vilma Regovc, predsednica podružnice za Gorenjsko, Daniel Stupan, predsednik podružnice za Slovensko Istro, Ljubislava Škibin, dr. med., predsednica podružnice za Kras, prim. Janez Tasič, dr. med., predsednik podružnice za Celje, Majda Zanoškar, vms, predsednica podružnice za Koroško

Svet društva:

prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., prim. Matija Cevc, dr. med., asist. dr. Tjaša Vižintin – Cuderman, dr. med., dr. Danica Rotar – Pavlič, dr. med., prim. Mirko Bombek, dr. med., dr. Borut Jug, dr. med., prim. Herbert Bernhardt, dr. med., prim. Milena Strašek, dr. med., dr. Iztok Gradecki, dr. med.

Nadzorni odbor:

Boris Kurent, Osredkar Jurij, Škedelj Janez Boris

in namestniki:

Marinka Mohar, Danijela Rihter, Nataša Davidović

Častno razsodišče: 

dr. Blaž Mlačak, dr. med., Anton Vencelj, Franc Černelič

In namestniki:

Majda Zanoškar, Marina Kovač, Petra Aleš

Častni člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije:

Lojze Antončič, Franci Borsan, Boris Cibic, Jože Colarič, Tatjana Gazvoda, Silvo Gorenc, Iztok Gradecki, Svetozar Guček, Franjo Gulič, Stane Jurgec, Miran Kenda, Miloš Kovačič, Tomislav Majič, Aleš Mižigoj, Blaž Mlačak, Marijan Planinc, Viljem Ščuka, Josip Turk (častni predsednik), Vesna Vodopivec, Vlado Žlajpah.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je vključeno v Svetovno zvezo za srce (World Heart Federation, WHF) in je član Evropske mreže za srce (European Heart Network, EHN).

Veliko vlogo pri promociji zdravega načina življenja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi glede njihovega zdravja, lahko odigrajo tudi nevladne organizacije kot so društva. Mednje sodi tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, z dobro zastavljenim programom in sodelovanjem strokovnjakov s področja medicine, prehrane, športa, vzgoje in drugih, ki izobražujejo ljudi o skrbi za zdravje in jim pomagajo osvojeno znanje vključiti v vsakdanje življenje. Na ta način tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije prispeva k bolj zdravi populaciji, z zdravim načinom življenja.