Kontakti podružnic in dveh samostojnih društev Za srce

SEZNAM PODRUŽNIC DRUŠTVA ZA SRCE Z URADNIMI URAMI

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
Predsednik: prim. Matija Cevc, dr. med
Direktorica: mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol.
tajnica: Sandra Kozjek
Vsak delavnik od 8.-14. ure
Telefon: 01/234-75-50
Faks: 01/234-75-54
Posvetovalnica za srce
Dalmatinova ul. 10
Vodja posvetovalnice: Jasna Jukič Petrovčič, prof. zdr. vzg.
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure, sreda od 11. do 15. ure
Telefon: 01/234-75-55
Poslovni račun pri NLB Novo mesto: 02970-0012437214
Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje
Pobreška cesta 8
2000 Maribor
predsednik: prim. Mirko Bombek, dr. med. (041/395-973, [email protected])
ponedeljki od 8.-12.
srede od 15.-18.
Telefon: 02/228-22-63
Faks: 02/228-22-64
E-naslov: glavna tajnica (dr. Ljudmila Kolenc) [email protected], tajništvo (Ana Kotnik) [email protected]
Društvo za zdravje srca in ožilja za Pomurje
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Arhitekta Novaka 2 b
9000 Murska Sobota
Telefon: 02/530-21-12
Predsednik: Ivan Markoja
Kontaktna oseba: Ema Mesarič
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Mobitel: 041/797-843
Podružnica za Dolenjsko in Belo Krajino
Glavni trg 10
8000 Novo mesto
predsednik: Franci Borsan: 051/667-543
tajnica: Pavla Tojagič
Telefon: 07/337-41-70 vsak delavnik od 9.-12. ure
Poslovni račun pri Delavski hranilnici Novo mesto: SI 56 6100 0000 8586 690.
Podružnica za severno Primorsko
Cankarjeva 60
5000 Nova Gorica
predsednica: dr. Cvetka Melihen Bartolič,dr. med.
Podsabotin 60, 5211 Kojsko
Telefon: 041/920-661
tajnica: Nataša Petrovčič
Telefon: 031/765-763 ob ponedeljkih in četrtkih od 17.-20. ure
Podružnica za Posavje
Bolnišnica Brežice
Černelčeva 17
8250 Brežice
predsednik: Franc Černelič
tajnica: Ana Kalin
Ponedeljki in srede od 8.-10.
Telefon: 07/466-81-09
Podružnica za Slovensko Istro
Zdravstveni dom Lucija
Cesta solinarjev 1
6320 Portorož
predsednik: Daniel Stupan
Telefon: 05/660-65-08 vsak delavnik med 8. in 16. uro ali 031/210-950
Podružnica za Kras
predsednica: Ljubislava Škibin
ZD Sežana
Partizanska c. 24
6210 Sežana
Telefon: 040/393-831 ali 05/731-14-03
Predsednica: Ljubislava Škibin
Podpredsednica: dr. Vesna Vodopivec
Internistična ambulanta
Cankarjeva 4
6210 Sežana
Telefon: 05/734-22-91 od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, ob sredah od 17. do 19. ure
Podružnica za Koroško
Predsednica: Majda Zanoškar
2380 Slovenj Gradec
Tel:040/432-097
Uradne ure: torki od 16.-18., srede od 14.-16. ure, razen julija in avgusta
Podružnica za Kočevje in Pokolpje
Predsednik: dr. Dušan Božič
ZD Kočevje
Roška cesta 18
1330 Kočevje
Telefon (centrala): 01/893-90-00
Telefon (Internistična in pulmološka ambulanta): 01/893-90-45
Podružnica za Gorenjsko
Predsednica: mag. Vilma Regovc
Belska c. 48
4205 Preddvor
Tel: 041/648-906
podpredsednica: Nataša Kern
tajnica: Inge Sajovic, kom. tehnik
Telefon: 031/307-163 vsak delavnik med 10. in 14. uro
Podružnica Celje
predsednik: Janez Tasič
Tajnik: Dejan Titan, dipl. oec.
Zdravstveni dom Celje
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Posvetovalnica:
Glavni trg 10
Torek: 8. do 12. ure
Telefon: 03/543-44-21, 041/725-163